Welcome! Visit Vietnam Shengge enterprise official websiteChinese / English / Vietnam
     
Current location: home page>>contact us
■ Contact us

中文專線:  0917 377 776,0909 604 682, 0974 617 728
售後服務:0274-6284 364/365/369
傳真:0274-6284 363
郵箱:yn_shengge@163.com
Điện Thoại:0937 488 145
English hotline:0274 376 3333
Địa chỉ: 21/1 KP.Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, T.Bình Dương
 Edition@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn    Copyright: Viet Nam Da Ge Machinery Co., Ltd.