Chinese / English / Vietnam
     
 
Máy tiện CNC, máy phay
Máy đúc áp lực buồng nóng
Máy cắt laser kim loại
Máy Dập
Thiết Bị Laser, Máy cắt dây
Máy bắn lỗ nhỏ
Thiết Bị Thủy Lực
Máy Mài-Máy Phay
 
Máy Tiện Vạn Năng Nằm Ngang Model C6163B/C6180A

Thông số kĩ thuật

Mục
Đơn vị
 Dòng C6163B
C6180A系列
Dòng 6180A
Phạm vi gia công
Đường kính quay tối đa thân máy   
mm
φ660
φ830
Đường kính quay tối đa bàn dao
mm
φ400
φ540
Khoảng cách tối đa giữa hai đầu
mm
1500/2000/3000/4000
Độ dài gia công lớn nhất
mm
1400/1900/2900/3900
Chiều rộng giữa hai ray thân máy
mm
560
Trục chính
Đường kính khoan trục chính
mm
φ105
Độ nón khoan lỗ trục chính
 
1:20(公制锥度)(độ côn theo hệ mét)
Hình dáng đầu trục
 
A1-11
Tốc độ quay trục chính
r/min
14 12.5-1120
Bước tiến và bước ren
Hành trình lớn nhất bàn dao trên
mm
200
Hành trình lớn nhất bàn dao dưới
mm
480
515
Dao công cụ
mm
32×32
Phạm vi bước tiến ngang
mm/r
64 0.031-7.0
Phạm vi bước tiến dọc
mm/r
64 0.062-14.0
Phạm vi bước ren theo hệ mét
mm
38 0.5-56
Phạm vi bước ren theo hệ anh
t.p.i
43 56-0.5
Phạm vi ren theo Modulus
πmm
210.25-7
Phạm vi ren theo Pitch
DP
27 56-4
Ụ động
Đường kính ống trục phụ
mm
φ100
Hành trình lớn nhất ụ động
mm
250
Độ côn ụ động (Morse)
 
莫氏No.5

     
     
PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA