Chinese / English / Vietnam
     
 
Máy tiện CNC, máy phay
Máy đúc áp lực buồng nóng
Máy cắt laser kim loại
Máy Dập
Thiết Bị Laser, Máy cắt dây
Máy bắn lỗ nhỏ
Thiết Bị Thủy Lực
Máy Mài-Máy Phay
 
MÁY ÉP CHÍNH XÁC LIÊN KẾT

 Đặc Điểm
Truyền tải, từ lý thuyết đến thực hành không có vết dầu, sau khi kim loại màu đọt dập xong không cần thiết sử lý mạ điện,mặt sau khi đột dập xong,trực tiếp lắp thiết bị, giảm thiểu chi phsi sử lý sau khi đột dập xong.
Sử dụng kết cấu truyền tải liên kết,hiệu quả định hình lý tưởng là điểm chết nhỏ nhất, phù hợp cho đột dập gia công chính xác.
Khuôn trượt bốn góc kéo đẩy, ở dìa cũng chịu lực ép, chống tải mạnh, lượng biến dạng nhỏ nhất.
20 – 3000 tấn thể tích nhỏ, chiều cao thấp

     
     
PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA