Chinese / English / Vietnam
     
 
Máy tiện CNC, máy phay
Máy đúc áp lực buồng nóng
Máy cắt laser kim loại
Máy Dập
Thiết Bị Laser, Máy cắt dây
Máy bắn lỗ nhỏ
Thiết Bị Thủy Lực
Máy Mài-Máy Phay
 
MÁY MÀI KGS-52M1\WM

 

Quy cách KGS-52M1/WM
Diện tích bàn máy làm việc
500mm x 200mm
Lượng di chuyển trái phải,trước sau tối đa
550mm x 220mm
Khoảng cách từ bàn làm việc đến trung tâm trục chính
450mm (575 xx)
Bước tiến trước sau điều khiển tay nhỏ nhất
0.02mm
Bước tiến lên xuống điều khiển tay nhỏ nhất (MPG)
0.001mm, 0.01mm, 0.1mm
Chiều cao máy
1920mm
Diện tích đặt máy chiếm
2450mm x 1800mm
Khối lượng máy
1400 kg (1600 kg)

 

     
     
PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA