GIỚI THIỆU

NHỮNG LẦN TRIỂN LÃM MÀ CÔNG TY ĐÃ THAM GIA

Triển lãm MTA VIETNAM 2018 lần thứ 16 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Triển lãm MTA VIETNAM 2019 lần thứ 17 tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Bình Dương

Triển lãm MTA VIETNAM 2020 lần thứ 18 tại Đồng Nai

Triển lãm MTA VIETNAM 2022 lần thứ 19 tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Bình Dương và Hà Nội

Triển lãm Công Nghiệp và Sản Xuất Việt Nam 2023 (VIMF) – Bình Dương tại Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương (21-23/06/2023)

Triển lãm về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) (04-07/07/2023)

Triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 9 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hà Nội 2023 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội

Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2023 (VIMF) – Bắc Ninh tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Bắc Ninh

Triển lãm tại Thái Lan ngày 22/11/2023

Triển lãm tạo cơ hội cho các khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm của Thịnh Qua có cơ hội tìm kiếm, lựa chọn thiết bị và máy móc tiên tiến nhằm cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng ưu thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Việt Nam hiện nay.