TRUNG TÂM GIA CÔNG VDLS1300

Được sản xuất bởi thương hiệu DMTG 

Xuất xưởng năm 2023